Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Název provozovny: Psí salon Teddy
Místo podnikání: Trstenická 1075
57001 Litomyšl

Provozní doba: dle objednávek po telefonu, e-mailu
Identifikace provozovatele: Zdeňka Střeštíková
Trstenická 1075
57001 Litomyšl
IČO: 608 92 579

Živnostenský list vydán: 4.10.1994 vydáno MÚ v Litomyšli
Předmět činnosti: Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Rozsah poskytovaných služeb: Péče o srst psů. Poradenská činnost v oblasti péče o srst a chovatelství psů

Úklid provozovny:
– denně je prováděn úklid a čištění provozovny
– úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
– úklid je prováděn osobně
– průběžně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
– v provozovně je zakázáno kouřit
– jedenkrát týdně, v případě nutnosti kdykoliv, je provozovna 1-2 hodiny osvícena pojízdnou germicidní lampou
Dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch:
Každý den použité nástroje dezinfikuji UV sterilizátorem.
Dále je prováděna chemická dezinfekce přípravkem Pulvispray SF – dezinfektant na bázi alkoholů s malým obsahem tzv. moderních aldehydů. Kombinace těchto látek zabraňuje mutaci a rezistenci patogenů. Ovzduší ovlivňuje minimálně. Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoc, hepatitidy B a C, MYKOBAKTERICIDNÍ a TUBERKULOCIDNÍ při koncentraci 100% a expozici 5 minut. • 1 litr v balení • pro zdravotnická a veterinární zařízení, kde se za jednu pracovní směnu vystřídá velké množství klientů • vysoký účinek • rychle zasychá • neoplachuje se a neotírá se

Manipulace s prádlem:
– čisté prádlo je uloženo na svém místě
– použité prádlo se pere a vyváří v pračce
– pro každého psího klienta používám čistý ručník
– prádlo čisté i použité je uloženo zvlášť

Nakládání s odpadky:
– odpad je z provozovny odstraňován denně
– popelnice jsou umístěny před domem

Za dodržování provozního řádu zodpovídá : Zdeňka Střeštíková
14.12.2011